Noi oferim

✓ Consultanță profesionistă

  1. Investigarea terenului și a sursei de apă
  2. Identificarea necesităţilor clientului
  3. Recomandarea echipamentului necesar
  4. Întocmirea schiţei proiectului de irigare
  5. Prezentarea devizului de cheltuieli

✓ Montare și instalare

  1. Asamblarea și montarea sistemului
  2. Verificarea şi punerea în lucru a utilajului
  3. Instruirea personalului beneficiarului

✓ Deservire tehnică

  1. Asistenţă pe întreaga perioada de utilizare
  2. Asigurare cu piese de schimb după necesitate