Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare AUAI "Varnița"

Reconstrucția prizei de apă de la stația de pompare Varnița SP-12

Lucrări:

  • Efectuarea măsurărilor pentru amplasarea conductei pe albia râului, conform proiectului aprobat
  • Efectuarea forării orizontale
  • Înlocuirea țevii de absorbție în ansamblu cu instalația de protecție a peștelui
  • Asigurarea poziționării corecte a conductei pe albia râului de către echipa de scafandri
  • Înlocuirea completă a țevii de aspirație nr. II cu o lungime totală de 87 metri
  • Înlocuirea armăturilor de siguranță și control la nivelul I și II a liniei de pompare la conducta de aspirație

Beneficiar: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare AUAI "Varnița"