GȚ "Costețchi Valentin Mihail"

Sistem de irigare la plantația de coacăza neagră cu suprafața de 70 ha

Lucrări:

 • Instalarea prizei de apă cu captarea apei curate de la cele mai mici adâncimi pentru a preveni problemele cu nisipul și alte impurități la pompare cu ajutorul Euromacchine River Screen
 • Oferirea soluției de pompare a apei ─ motopompa cu motor diesel Euromacchine
 • Amenajarea platformei de acces pentru pomparea apei în dependență de nivelul apei în râu, cu conectarea la rețeaua de aducțiune prin hidranți
 • Proiectarea și construirea rețelei de aducțiune cu PEHD PalPlast de la stația mobilă de pompare spre bazinul Nr.1, cu o lungime totală de 1700m 
 • Construcția bazinului de acumulare a apei Nr.1 cu un volum util de 5000m3
 • Construcția stației de pompare electrică Caprari la bazinul de acumulare Nr.1
 • Construirea rețelei de aducțiune cu PEHD PalPlast de la stația de pompare Nr.1 spre bazinul de acumulare Nr.2 cu o lungime totală de 2100m
 • Construcția stației de pompare electrică Caprari la bazinul de acumulare a apei Nr.2 cu volumul util de 10 000m3
 • Instalarea echipamentului de filtrare de tip sită cu spălare automatizată Netafim
 • Instalarea echipamentului de fertigare de tip Fertikit™ 3G cu panou de control NMC-Pro Netafim, automatizarea acționată prin cablu SingleNet
 • Dotarea bazinului de acumulare Nr.2 cu instalație pentru omogenizare OxyFlow MT300
 • Ditribuirea apei prin magistrale și submagistrale din PVC Netafim
 • Instalarea liniei de picurare DripNet PC™ Netafim la cultura coacăză neagră

Beneficiar: GȚ "Costețchi Valentin"

You must be logged in to post a comment.